ล้อไนลอน 
ล้อปรับระดับ
ล้อมุ้ง
 
ล้อประตู หน้าต่าง
 
ล้อเหล็ก