ประตูบานเปิด

 

    อุปกรณ์ ประตู มีมากมายหลากหลายชนิด และส่วนหนึ่งเป็น อุปกรณ์ ประเภทเดียวกันกับที่ใช้ในงาน หน้าต่าง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ ประตู มักให้ความแข็งแรงมากกว่าเนื่องจากขนาดของ ประตู นั้นย่อมกว้างและใหญ่กว่า หน้าต่าง อยู่แล้ว ขนาดของ อุปกรณ์ ประตู จึงมักมีขนาดที่ใหญ่กว่า ดูแข็งแรงกว่า และถูกผลิตจากวัสดุที่เรียกว่าดีกว่าในบางชนิดบางรุ่น อุปกรณ์ ประตู ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ หลากหลายประเภท อาทิเช่น มือจับ บานพับ ไส้กุญแจ เกียร์ แขนค้ำ ลูกล้อ และอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่ง อุปกรณ์ ประตู ทุกชิ้นที่ได้กล่าวถึงนั้นมีส่วนสำคัญกับ ประตู ทุกระบบทุกประเภท

EN  |