ประตูบานเลื่อน

 

การเลือกใช้จำนวน อุปกรณ์ ประตู นั้นขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างและความสูงของตัวบาน ประตู รวมถึงน้ำหนักของ ประตู โดยรวม ผู้ประกอบการควรเลือกใช้ อุปกรณ์ ประตู ให้ได้ตรงตามมาตรฐาน ไม่ควรใส่ อุปกรณ์ ประตู มากชิ้นหรือน้อยชิ้นเกินไปเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ประตู นั้นๆ การเลือกใช้ อุปกรณ์ ประตู ที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะกับ อุปกรณ์ ประตู ที่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานเช่น การผ่านการทดสอบด้านรังสียูวี การทดสอบแรงดึงและแรงกด รวมถึง อุปกรณ์ ประตู ที่ผ่านการทดสอบด้วยไอเกลือ จะช่วยให้เจ้าของบ้านได้ อุปกรณ์ ประตู มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

EN  |