คุณสามารถยืนยันการชำระเงิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

1. ยืนยันการชำระเงิน โดยคลิกที่ "ยืนยันการชำระสินค้า" ที่แถบเมนูด้านล่าง

 

 

 

ขั้นตอนการยืนยันการชำระเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนตามแบบฟอร์ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หากกรอกไม่ถูกต้อง จะขึ้นข้อความสีแดง " Please fill in all required fields "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. หากถูกต้อง จะขึ้นข้อความ " ยืนยันการชำระเงินเสร็จสิ้น "

Vilann uPVC hardware
Vilann uPVC hardware
Vilann uPVC hardware
Vilann uPVC hardware
EN  |