เกียร์ประตูบานเปิด
เกียร์ประตูบานเลื่อน
เกียร์หน้าต่างบานเปิด
เกียร์หน้าต่างบานเลื่อน
 
เกียร์ประตู หน้าต่าง