หน้าต่างบานเปิด

 

    หน้าต่างบ้าน บานเปิดคู่ นั้นประกอบด้วยเฟรมวงกบ หน้าต่าง และมีบาน หน้าต่าง จำนวน 2 บาน เพื่อใช้เปิดและปิด โดย หน้าต่างบ้าน บานเปิดคู่ สามารถเลือกองศาการเปิดและปิดบาน หน้าต่างได้ 2 แบบคือ หน้าต่างบ้าน บานเปิดคู่ แบบเปิดได้ 90 องศา และ หน้าต่างบ้าน บานเปิดคู่ แบบเปิดได้ 180 องศา คือสามารถเปิดได้ชิดผนังเลยทีเดียว หน้าต่างบ้าน บานเปิดคู่ มีระบบการป้องกันเสียงและป้องกันการรั่วซึมได้ดีกว่า หน้าต่าง ระบบอื่นๆ เนื่องจากโครงสร้าง หน้าต่างบ้าน บานเปิดคู่ ประกอบไปด้วยการติดตั้งยาง EPDM ในบริเวณกรอบบาน หน้าต่างบ้าน บานเปิดคู่ ทั้ง 4 ด้านรวมถึงยังมีการใช้งานยาง EPDM ในบริเวณโพรไฟล์ของบาน หน้าต่างบ้าน บานเปิดคู่ อีกชั้นหนึ่ง ยาง EPDM ที่ติดตั้งใน หน้าต่างบ้าน บานเปิดคู่ นั้นจะช่วยให้ หน้าต่างบ้าน บานเปิดคู่ ปิดได้สนิทและป้องกันเสียงและการรั่วซึมทุกประเภทได้ในขั้นดีมากอีกด้วย

EN  |