ต่อเติมบ้าน เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านหลังปัจจุบันให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยอาจเป็นการ ต่อเติมบ้าน บริเวณหลังบ้าน ต่อเติมบ้าน บริเวณหน้าบ้าน ต่อเติมบ้าน บริเวณส่วนต่อขยายครัว ต่อเติมบ้าน ในส่วนซักล้าง หรือ ต่อเติมบ้าน ในส่วนของการเพิ่มห้องต่างๆ เป็นต้น การ ต่อเติมบ้าน นั้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้และความชำนาญในเรื่องของการคำนวณโครงสร้างต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างบ้านเดิมที่จะเป็นตัวยึดฝากโครงสร้างใหม่และการรับน้ำหนักตามจุดต่างๆเป็นต้น

  

 

การต่อเติมบ้าน นั้นกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ไม่กี่อย่าง หลักๆคือเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตที่จะมาถึงอันใกล้ เช่น การ ต่อเติมบ้าน แบบย้ายครัวเดิมจากในบ้านออกสู่นอกบ้านเพื่อหลีกหนีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ การ ออกแบบบ้าน โดยทำลานซักล้างอเนกประสงค์ไว้เพื่อซักล้างหรือชำระล้างอย่างเป็นระเบียบ มีการออกแบบทางน้ำและส่วนกำจัดของเสียเป็นสัดส่วน รวมถึงการ ต่อเติมบ้าน แบบก่อสร้างห้องขึ้นมาเพิ่มเพื่อรองรับสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

 

ต่อเติมบ้าน

 

EN  |