Ranice Type A

Ranice Type A

Ranice Type B

Ranice Type B

Ranice Type C

Ranice Type C

Ranice Type D

Ranice Type D

Ranice Type E

Ranice Type E

ALTERNATIVE FOR LIVE

ทางเลือกใหม่...ของการใช้ชีวิต

ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ ล้ำสมัยด้านสถาปัตยกรรม ตอบรับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่

ด้วยสไตล์เหนือระดับ

แนวคิดบ้านสำเร็จรูป เรนิส ( Ranice )

Ranice Type E

พื้นที่รวม 76 ตรม.

Ranice Type B

พื้นที่รวม 30 ตรม.

Ranice Type C

พื้นที่รวม 61 ตรม.

แบบบ้านสำเร็จรูป แบบบ้านน็อคดาวน์ เรนิส ออกแบบตามคอนเซ็ปต์ ชีวิตยุคใหม่ของคนรุ่นใหม่  ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยสไตล์ เนเชอรัล

( Natural Style ) โดยเลือกใช้วัสดุที่ให้ความรู้สึกเหมือนธรรมชาติ เช่น ลักษณะของหิน แบบบ้านสำเร็จรูป แบบบ้านน็อคดาวน์ เรนิส เน้นความใกล้เคียงธรรมชาติ  เปิดช่องประตูขนาดใหญ่ เพื่อการรับแสง มองทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจน และสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

Ranice Type D

พื้นที่รวม 57 ตรม.

Ranice Type A

พื้นที่รวม 18 ตรม.

แบบบ้าน